18 Februari 2009

SENARAI KAMPUNG DALAM DUN BUKIT BARU TAHUN 2009

1. BUKIT KATIL
• Solok Bukit Bayan
• Solok Sama Tahu
• Kg. Bukit Katil
• Kg. Baru Bukit Katil

2. BUKIT BARU
• Kg. Ku Sayang

3. BUKIT BERUANG
• Kg. Bukit Beruang
• Kg. Telok

4. BUKIT BARU DALAM / PADANG JAMBU
• Solok Bukit Baru Dalaman
• Kg. Padang Jambu

5. PAYA IKAN / BUKIT PULAU
• Kg. Paya Ikan
• Kg. Bukit Pulau

6. BUKIT BERUANG JAYA
• Kg. Baru Bukit Beruang